Jesteś tutaj:
  1. Start
  2. Strona główna

Strona główna

Zespół Resocjalizacyny w Iwinach
W skład zespołu wchodzą;
Powiatowy Młodzieżowyowy Ośrodek Wychowawczy
Powiatowa Szkoła Podstawowa Specjalna w Iwinach
 
Wychowankami Ośrodka są chłopcy z zaburzeniami zachowania, kierowani do placówki orzeczeniami Sądu Rodzinnego.
Przyczynami dysfunkcji w ich prawidłowym rozwoju są głównie: niepowodzenia i opóźnienia szkolne, warunki środowiskowe, niewłaściwe oddziaływania wychowawcze, zaburzenia rozwoju emocjonalno-społecznego. 
 
Celem placówki jest udzielanie im specjalistycznej pomocy, w szczególności:
-w realizowaniu obowiązku szkolnego z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych uczniów,
-w zdobywaniu wiedzy i umiejętności, niezbędnych do samodzielnego udziału w życiu rodzinnym i   społecznym; 
-w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym i fizycznym w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami;
-w eliminowaniu przyczyn i przejawów zaburzonego zachowania;
-w planowaniu dalszej kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem predyspozycji i zainteresowań.
 
Zadaniem wychowawców jest więc takie organizowanie i planowanie aktywności wychowanków, by wykorzystać ich mocne strony w działaniu jednostkowym i społecznym, a zaoszczędzić bodźców niepotrzebnych i negatywnych.
 
MłodzieżowyOśrodek Wychowawczy
 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji. Do zadań młodzieżowego ośrodka wychowawczego należy eliminowanie przyczyn i przejawów niedostosowania społecznego oraz przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi.