Nasi nauczyciele

mgr Beata Kościelna - fizyka, matematyka, wychowawca kl II

 

mgr Marcin Wejk - język polski, wychowawca kl III

 

mgr Aneta Dziadek - historia, wiedza o społeczeństwie

 

mgr Urszula Bałut - biologia, geografia

 

mgr Marta Żabierek - wychowanie do życia w rodzinie

 

mgr Jolanta Buganik - muzyka, plastyka, zajęcia artystyczne

 

mgr Piotr Gancarek - informatyka, technika, edukacja dla bezpieczeństwa, matematyka

 

mgr Kinga Prokop - język angielski

 

mgr Anna Stachów - chemia

 

mgr Beata Rosińska - Nagowska - religia

 

mgr Piotr Rydz - język niemiecki, wychowanie fizyczne, wychowawca kl. I