Uczestniczymy w Projekcie " NOWA PERSPEKTYWA- LEPSZY START"

NOWA PERSPEKTYWA – LEPSZY START ” program realizowany w ramach Działania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, skierowanego do wychowanków 11 dolnośląskich Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

http://www.powiatwroclawski.pl/aktualnosci/news/id/2795.html

NA GÓRĘ